Viss kreditgivning till konsumenter

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Skärpta krav på snabblåneföretag (FiU14)

Konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten på ett sunt sätt. Ledning och större ägare måste vara lämpliga för att driva den här typen av verksamhet. Syftet är att bidra till att minska konsumenternas problem med skulder. Företagen kan söka tillstånd under en övergångsperiod på sex månader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposionen avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-25
Justering: 2014-04-01
Betänkande publicerat: 2014-04-01
Trycklov: 2014-04-01
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU14

Skärpta krav på snabblåneföretag (FiU14)

Konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten på ett sunt sätt. Ledning och större ägare måste vara lämpliga för att driva den här typen av verksamhet. Syftet är att bidra till att minska konsumenternas problem med skulder. Företagen kan söka tillstånd under en övergångsperiod på sex månader.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-08
Debatt i kammaren: 2014-04-09
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Viss kreditgivning till konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om viss verksamhet med konsumentkrediter,
2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
5. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
7. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:107 punkterna 1-7 och avslår motionerna 2013/14:Fi215 och 2013/14:C389 yrkande 1.

2. Ytterligare insatser för att stärka konsumentskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi1.

Reservation 1 (S, MP, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M880019
MP01906
FP18006
C19004
SD01802
V11404
KD15004
Totalt141140068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag