Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser (FöU12)

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser

Människor som är nära en farlig händelse
ska kunna varnas via sms.
Det kan till exempel handla om en
olycka eller en stor brand.

I dag varnas bara de som bor i området
via sms.

Varningen kallas ett Viktigt
Meddelande till Allmänheten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat om de lagändringar som krävs för att göra detta möjligt. I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området. Det görs via varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten, som varnar allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, stora bränder eller andra allvarliga olyckor.

Beslutet innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla varningsmeddelandena. För att kunna göra detta får operatörerna rätt att behandla bland annat uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet och ska därefter genast utplånas.

Reglerna börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-04-18, 2017-04-25

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser (FöU12)

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. Regeringen har föreslagit de lagändringar som krävs för att göra detta möjligt. I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området. Det görs via varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten, som varnar allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, stora bränder eller andra allvarliga olyckor.

Regeringens förslag innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla varningsmeddelandena. För att kunna göra detta får operatörerna rätt att behandla bland annat uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet och ska därefter genast utplånas.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska reglerna börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.