Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU41)

Nämndmyndigheterna under riksdagen ska varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen. Redogörelserna för 2017 har nu granskats av riksdagen.

Alla verksamhetsredogörelserna innehåller uppgifter om kostnaderna för nämndernas verksamhet fördelade på kostnader för ledamöter och personal samt övriga kostnader. De innehåller även uppgifter om arbetsuppgifter, ledamöter, hur verksamheten bedrivs och beslut som fattades under året.

Riksdagen lade redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-21
bet 2017/18:KU41

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03, 2018-04-19

Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU41)

Nämndmyndigheterna under riksdagen ska varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen. Redogörelserna för 2017 har nu granskats av konstitutionsutskottet (KU).

Alla verksamhetsredogörelserna innehåller uppgifter om kostnaderna för nämndernas verksamhet fördelade på kostnader för ledamöter och personal samt övriga kostnader. De innehåller även uppgifter om arbetsuppgifter, ledamöter, hur verksamheten bedrivs och beslut som fattades under året.

KU föreslår att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelserna 2017/18:ÖN1, 2017/18:NL1, 2017/18:PN1, 2017/18:RAR1, 2017/18:VPN1, 2017/18:SN1 och 2017/18:RAN1 till handlingarna.