Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionalautvecklingsbankerna under 2003/04

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna (UU8)

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2005-03-01, 2005-03-08

Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna (UU8)

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och säger nej till motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.