Verksamheten i Europeiska unionen 2004

Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2005

Beslut

Verksamheten i EU under 2004 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2004. Rapporten tar bland annat upp frågor kring EU:s övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet och EU:s institutioner. Riksdagen godkände skrivelsen och avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-04-19
Justering: 2005-04-26
Betänkande publicerat: 2005-05-02
Trycklov: 2005-05-02
Reservationer 7
Betänkande 2004/05:UU10

Alla beredningar i utskottet

2005-04-19, 2005-04-07

Verksamheten i EU under 2004 (UU10)

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad som hände inom EU under 2004. Rapporten tar bland annat upp frågor kring EU:s övergripande utveckling, det ekonomiska och sociala samarbetet och EU:s institutioner. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna skrivelsen och avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-11
4

Beslut

Beslut: 2005-05-11
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeiska unionens utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U206 yrkande 1, 2004/05:U232 yrkande 3, 2004/05:U242 yrkande 11, 2004/05:U303 yrkande 1 och 2004/05:U337 yrkande 3.

2. Europeiska unionens förbindelser med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U206 yrkande 4, 2004/05:U267 yrkande 4 och 2004/05:U314 yrkande 13.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m51004
c01714
fp350013
kd24009
v24005
mp14003
-0001
Totalt27017161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Främjandet av de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U225 yrkandena 22-24 och 2004/05:Sf322 yrkande 4.

4. Europeiska unionens utvecklingssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U348 yrkande 29, 2004/05:K431 yrkande 7, 2004/05:Fi230 yrkande 3, 2004/05:U226 yrkande 18, 2004/05:U251, 2004/05:U254 yrkande 6, 2004/05:U256 yrkandena 9 och 10, 2004/05:U261 yrkande 2, 2004/05:U302 yrkande 5, 2004/05:U311 yrkandena 13 och 17, 2004/05:U313 yrkande 1 och 2004/05:U331 yrkandena 8 och 12.

Reservation 2 (mp)

5. Riktlinjer inom biståndet för markanvändnings- och jordreformspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U342 yrkandena 1-5.

Reservation 3 (mp)

6. EU:s politik för den nordliga dimensionen och regionalt samarbete i norra Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U211, 2004/05:U237, 2004/05:U309 yrkandena 1, 2, 5 och 6 samt 2004/05:U312 yrkandena 2-5 och 7.

7. Den europeiska grannskapspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 5, 2004/05:U206 yrkandena 2 och 3, 2004/05:U217 yrkande 5, 2004/05:U242 yrkandena 1 och 12 samt 2004/05:U267 yrkandena 3 och 5.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m50005
c00184
fp035013
kd24009
v24005
mp14003
-0001
Totalt233351863

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Barcelonaprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U206 yrkande 5, 2004/05:U231 yrkande 1 och 2004/05:U240 yrkande 1.

9. EU:s relationer till Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U231 yrkande 15.

10. Den transatlantiska relationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U305 yrkande 2.

11. EU:s relationer till Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U282 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:U302 yrkande 2.

12. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:U303 yrkandena 4-7.

Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m51004
c18004
fp350013
kd02409
v23006
mp14003
-0001
Totalt26224063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Miljö- och jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U253 yrkande 3, 2004/05:U282 yrkande 2, 2004/05:U302 yrkande 4 och 2004/05:U311 yrkande 12.

Reservation 7 (mp)

14. EU:s institutioner och personalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkandena 24 och 25 samt 2004/05:A351 yrkande 3.

15. Regeringens skrivelse 2004/05:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:60 till handlingarna.