Verksamheten inom Europeiska unionenunder 2002

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Verksamheten i EU under 2002 (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2002. Vidare gav riksdagen följande uppmaning till regeringen: I kommande skrivelser bör regeringen ge en mer utförlig redovisning av brister i offentlighetsregler vid EU:s institutioner och organ.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande på förslagspunkt 26 och därmed bifall till ett motionsyrkande om öppenhetsfrågor i unionens institutioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-20
Justering: 2003-05-22
Betänkande publicerat: 2003-06-02
Trycklov: 2003-06-02
Reservationer 21
Betänkande 2002/03:UU10

Alla beredningar i utskottet

2003-05-20, 2003-05-13

Verksamheten i EU under 2002 (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2002. Vidare föreslår utskottet att riksdagen ger följande uppmaning till regeringen: I kommande skrivelser bör regeringen ge en mer utförlig redovisning av brister i offentlighetsregler vid EU:s institutioner och organ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-10
4

Beslut

Beslut: 2003-06-11
30 förslagspunkter, 21 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgningen av Europeiska unionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 2, 2002/03:U323 yrkande 1, 2002/03:U324 yrkande 6 och 2002/03:U326 yrkande 1.

2. Turkiet och Köpenhamnskriterierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U227 yrkande 6.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c17005
fp44004
kd28005
v02505
mp01403
-0000
Totalt26839042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Socialförsäkringssystemen i anslutningsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U237 yrkande 7.

4. Anslutningsländerna och unionens handelsrestriktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U237 yrkande 2.

5. Handelsregleringar i samband med anslutningsländernas inträde i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U237 yrkande 3.

6. Bekämpning av internationell organiserad brottslighet på Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U281 yrkandena 5 och 6.

Reservation 2 (kd)

7. Fri rörlighet för arbetskraft från anslutningsländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K432 yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c01705
fp04404
kd02904
v25005
mp01403
-0000
Totalt155153041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. EU:s yttre gränsskydd och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U281 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c17005
fp43005
kd02904
v23025
mp14003
-0000
Totalt27629242

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Unionens utvidgning och det civila samhällets roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U218 och 2002/03:U261 yrkande 3.

10. Information till allmänheten om utvidgningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U326 yrkande 2.

11. EU:s samarbete med de blivande grannländerna i öst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U240 yrkande 5, 2002/03:U280 yrkande 19 och 2002/03:U326 yrkande 4.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

12. Handelsregleringar i samband med de baltiska staternas inträde i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U237 yrkandena 4 och 5.

13. Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

14. Sverige, EU:s säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) samt den transatlanstiska länken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c17005
fp00444
kd10284
v25005
mp15002
-0000
Totalt188497240

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. ESFP och den civila krishanteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

16. Mandatfrågan i samband med unionens krishanteringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m11476
c17005
fp44004
kd29004
v02505
mp01502
-0000
Totalt221414740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Avvägningen mellan krishanteringsinsatser inom FN och EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

18. Alternativ till EU:s säkerhets- och försvarspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c17005
fp44004
kd29004
v50196
mp01502
-0000
Totalt274151941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. EU:s handelsavtal med Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c17005
fp44004
kd29004
v02505
mp01403
-0000
Totalt26939041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. EU och sysselsätttningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (c)

21. Transfererings- och skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 16 (m)

22. Handelspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi289 yrkande 2, 2002/03:U262 yrkande 1 och 2002/03:U298 yrkande 6.

Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

23. Sverige och EU:s utsläpp av växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 19 (m)

24. Transportpolitiken och utsläpp av växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m49006
c17005
fp44004
kd29004
v10245
mp01502
-0000
Totalt269152441

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Livsmedel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 20 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c01705
fp44004
kd29004
v25005
mp01502
-0000
Totalt27732040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Öppenhet i unionens institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2002/03:U5 yrkande 2 och avslår motionerna 2002/03:U5 yrkande 1 och 2002/03:U326 yrkande 21.

27. Folkomröstning om Sveriges fortsatta medlemskap i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

28. EU-arbetet i riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

29. EU:s TV-direktiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 21 (m)

30. Regeringens skrivelse 2002/03:60 Berättelse om verksamheten inom den Europeiska unionen under 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: