Vatten- och luftvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om vatten- och luftvård (MJU15)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som behandlar frågor om vatten- och luftvård. Totalt rör det sig om 28 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen tar bland annat upp internationellt samarbete om Östersjön, åtgärder mot övergödning, toalettavfall från båtar och förnybara drivmedel. Riksdagens beslut motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan behandlats i riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om vatten- och luftvård (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner som behandlar frågor om vatten- och luftvård.

Totalt rör det sig om 28 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen tar bland annat upp internationellt samarbete om Östersjön, åtgärder mot övergödning, toalettavfall från båtar och förnybara drivmedel.

Utskottets förslag till beslut motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan behandlats i riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.