Värdlandsavtal med Palestina

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Värdlandsavtal med Palestina (UU9)

Riksdagen godkände ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Palestina. Avtalet ger den palestinska myndighetens representation och dess personal i Stockholm samma privilegier, immunitet, undantag och förmåner som ambassader och deras företrädare har.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2012/13:53 punkterna 1 och 2 samt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-24
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-20
Trycklov: 2013-02-20
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:UU9

Värdlandsavtal med Palestina (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Palestina. Avtalet ska ge den palestinska myndighetens representation och dess personal i Stockholm samma privilegier, immunitet, undantag och förmåner som ambassader och deras företrädare har.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för den palestinska myndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för den palestinska myndigheten,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:53 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2012/13:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP25000
FP21003
C18005
SD02000
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt29920030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Erkännande av Palestina som stat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S) och
2012/13:U9 av Hans Linde m.fl. (V).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S197014
M101006
MP02500
FP21003
C18005
SD20000
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt179140030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag