Vapenamnesti

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2007

Beslut

Tillfällig vapenamnesti (JuU2)

För att minska de illegala vapnen i Sverige införs en tillfällig vapenamnesti under perioden mars-maj 2007. Vapenamnestin innebär att personer som har skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det slipper åtal om de frivilligt lämnar in vapnen eller ammunitionen till polisen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-19
Justering: 2007-01-16
Betänkande publicerat: 2007-01-16
Trycklov: 2007-01-16
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:JuU2

Tillfällig vapenamnesti (JuU2)

En tillfällig vapenamnesti bör införas under våren 2007 för att minska de illegala vapnen i Sverige. Det föreslår justitieutskottet som därmed säger ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att personer som har skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det slipper åtal om de frivilligt lämnar in vapnen eller ammunitionen till polisen. Vapenamnestin ska gälla under perioden mars-maj 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-01-24
4

Beslut

Beslut: 2007-01-24
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju2.

Reservation 1 (v)

2. Inlämningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:20 i denna del och avslår motion 2006/07:Ju3.

Reservation 2 (s)

3. Historiskt värdefulla vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:20 i denna del och avslår motion 2006/07:Ju1.

4. Lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:20 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Ju237 och 2006/07:Ju275.

5. Ljuddämpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju226.

6. Vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju246.

7. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju285 och 2006/07:Ju296.

8. Märkning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju202 och 2006/07:U293 yrkande 3.

9. Nationell strategi rörande vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U293 yrkande 7.

Reservation 3 (v)