Vapenamnesti

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2007

Beslut

Tillfällig vapenamnesti (JuU2)

För att minska de illegala vapnen i Sverige införs en tillfällig vapenamnesti under perioden mars-maj 2007. Vapenamnestin innebär att personer som har skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det slipper åtal om de frivilligt lämnar in vapnen eller ammunitionen till polisen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tillfällig vapenamnesti (JuU2)

En tillfällig vapenamnesti bör införas under våren 2007 för att minska de illegala vapnen i Sverige. Det föreslår justitieutskottet som därmed säger ja till regeringens förslag. Förslaget innebär att personer som har skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det slipper åtal om de frivilligt lämnar in vapnen eller ammunitionen till polisen. Vapenamnestin ska gälla under perioden mars-maj 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.