Vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vallagsfrågor. Motionerna handlar bland annat om elektronisk röstning, avskaffande av ångerröst, gemensamma valsedlar och särskild valkrets för utlandssvenskar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotts förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-27, 2014-03-13

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om vallagsfrågor. Motionerna handlar bland annat om elektronisk röstning, avskaffande av ångerröst, gemensamma valsedlar och särskild valkrets för utlandssvenskar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.