Vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om vallagen. Skälet är att Grundlagsutredningen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om valkretsar, elektroniska röstningsförfaranden, utformningen av valsedlar, distribution av valsedlar, registrering av kandidater, utdrag ur val- och folkbokföringsdatabasen, funktionshindrades möjligheter att delta i val samt förbud mot vissa opinionsundersökningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-19
Justering: 2008-03-04
Betänkande publicerat: 2008-03-05
Trycklov: 2008-03-05
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:KU18

Alla beredningar i utskottet

2008-02-19, 2008-02-12

Nej till motioner om vallagsfrågor (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om vallagen. Skälet är att Grundlagsutredningen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om valkretsar, elektroniska röstningsförfaranden, utformningen av valsedlar, distribution av valsedlar, registrering av kandidater, utdrag ur val- och folkbokföringsdatabasen, funktionshindrades möjligheter att delta i val samt förbud mot vissa opinionsundersökningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Valkretsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K296 av Hans Wallmark m.fl. (m) yrkandena 1 och 2,
2006/07:K313 av Else-Marie Lindgren (kd),
2006/07:K333 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd),
2007/08:K240 av Johan Linander (c),
2007/08:K253 av Else-Marie Lindgren (kd),
2007/08:K345 av Hans Wallmark (m) och
2007/08:K353 av Hans Wallmark (m).

2. Elektroniska röstningsförfaranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K248 och 2007/08:K233.

3. Utformningen av valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K234, 2006/07:K294 yrkande 1, 2006/07:K337, 2006/07:K338 yrkande 1, 2006/07:K339, 2006/07:K364, 2007/08:K243, 2007/08:K323 och 2007/08:K333.

4. Distribution av valsedlar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K276 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K294 yrkande 2, 2006/07:K338 yrkande 2, 2007/08:K264 och 2007/08:K390.

5. Registrering av kandidater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K274 och 2007/08:K313.

6. Utdrag ur val- och folkbokföringsdatabasen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K388 yrkandena 1-3.

7. Funktionshindrades möjligheter att delta i val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 9 och 2006/07:So382 yrkande 10.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s930037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v01804
mp14005
Totalt23918092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Förbud mot vissa opinionsundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K308.