Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2022

Beslut

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (UbU23)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i lagar som gäller skola och livslångt lärande.

Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom komvux ska få det. Dessutom förtydligar lagändringarna vad som menas med validering av kunskaper samt hur dokumentationen av validerade kunskaper ska se ut.

Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen sa också nej till övriga motionsyrkanden i frågan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (UbU23)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagar som gäller skola och livslångt lärande.

Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom komvux ska få det. Dessutom förtydligar lagändringarna vad som menas med validering av kunskaper samt hur dokumentationen av validerade kunskaper ska se ut. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottet anser också att riksdagen bör avslå övriga motionsyrkanden i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.