Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder (JuU22)

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser riksdagen som, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att börja driva frågan.

En identitetskapning innebär en stor kränkning för den personliga integriteten och den drabbade tvingas dessutom ägna stora ansträngningar för att själv ordna upp i situationen. Det menar riksdagen, som pekar på att den drabbade måste spärra sina identitetsuppgifter hos i princip alla kreditupplysningsföretag. Detta för att skydda sig mot att någon tar lån i den enskildes namn.

Riksdagen tycker att mer behöver göras för att försvåra för de kriminella och minska de skador som identitetsstölderna skapar. Därför anser riksdagen att regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal där de drabbade dels skulle kunna hitta information och dels skulle kunna spärra sina identitetsuppgifter.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om tvångsäktenskap och kontaktförbud.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om att driva frågan om att inrätta en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-15
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 30
bet 2015/16:JuU22

Alla beredningar i utskottet

2016-03-15, 2016-02-25

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder (JuU22)

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att börja driva frågan. Det i ett så kallat tillkännagivande.

En identitetskapning innebär en stor kränkning för den personliga integriteten och den drabbade tvingas dessutom ägna stora ansträngningar för att själv ordna upp i situationen. Det menar justitieutskottet, som pekar på att den drabbade måste spärra sina identitetsuppgifter hos i princip alla kreditupplysningsföretag. Detta för att skydda sig mot att någon tar lån i den enskildes namn.

Justitieutskottet tycker att mer behöver göras för att försvåra för de kriminella och minska de skador som identitetsstölderna skapar. Därför anser utskottet alltså att regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal. Där skulle de drabbade dels kunna hitta information och dels kunna spärra sina identitetsuppgifter.

Justitieutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till flera motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om tvångsäktenskap och kontaktförbud.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-07
42 förslagspunkter, 35 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handlingsplan mot sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 24.

Reservation 1 (V)

2. Utredningen av morden på s.k. balkongflickor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:987 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 3.

3. Nytt kodningssystem för visst brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 25.

Reservation 2 (V)

4. Ökade resurser till arbete för att förebygga våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 3 (KD)

5. Anmälan av våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 71 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 219 71 0 59


6. Förslagen från den nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M)

7. Det preventiva arbetet mot sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 272 18 0 59


8. En brottsförebyggande strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2686 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 278 12 0 59


9. Stärkta skyddsmöjligheter till personer som lever under hedersförtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 8 (SD)

10. Hbtq-perspektiv i handlingsplan mot hatbrott och rasism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:658 av Anna Wallentheim m.fl. (S).

11. Ytterligare åtgärder för att förhindra tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2645 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 175 115 0 59


12. Kontaktförbud avseende den gemensamma bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:792 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

13. Utökad användning av särskilt kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1152 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 3 i denna del.

14. Utökad användning av fotboja vid kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1152 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 3 i denna del,

2015/16:1214 av Said Abdu (FP),

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13 i denna del och

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 277 13 0 59


15. Utökat område för kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 12 (L)

16. Polisens rutiner vid anmälan om våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13.

17. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 13 (SD)

18. Förutsättningarna för brottsofferjourernas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:578 av Åsa Westlund (S).

19. Information om möjligheterna till stödperson

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:792 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 14 (V)

20. Översyn av finansieringen av brottsofferstöds- och vittnesstödsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:792 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 6.

21. Stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1152 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkande 2.

22. En brottsofferportal för offer för bedrägeri och identitetskapning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ta initiativ till att driva frågan om att inrätta en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3 och

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 12.

23. Utöka avgiften till Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 15 (KD)

24. Erbjudande om medling oavsett gärningsmannens ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 16 (KD)

25. En nationell samordnare för medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 17 (KD)

26. Kommuners skyldighet att finansiera brottsofferstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 18 (KD)

27. Underrättelse om möjligheterna till överprövning av beslut om att lägga ned en förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 19 (SD, KD)

28. Ökad likvärdighet i stödet till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 20 (M)

29. Nationell jourtelefon för brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3072 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 21 (M)

30. Målsägandestatus till barn som upplevt våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:792 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 272 18 0 59


31. Nationellt centrum för barnafrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1014 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

32. Fler stödcentrum för unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1421 av Helena Bouveng (M) och

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 23 (KD)

33. Barn som upplevt våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 10.

Reservation 24 (L)

34. Uppföljning av reformen om brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 25 (M)

35. Sammanhållen tidsfrist för hela rättsprocessen när barn utsatts för brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 26 (M)

36. Tidigare hjälp och vård till unga offer för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 27 (C)

37. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 71.

Reservation 28 (KD)

38. Synliggör barn i rättsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 73.

Reservation 29 (KD)

39. Allvaret i ungas brott mot unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

40. Brottsskadeersättning och solidariskt betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:819 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

41. Rimliga skadeståndsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2685 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 30 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 236 54 0 59


42. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.