Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder (JuU22)

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser riksdagen som, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att börja driva frågan.

En identitetskapning innebär en stor kränkning för den personliga integriteten och den drabbade tvingas dessutom ägna stora ansträngningar för att själv ordna upp i situationen. Det menar riksdagen, som pekar på att den drabbade måste spärra sina identitetsuppgifter hos i princip alla kreditupplysningsföretag. Detta för att skydda sig mot att någon tar lån i den enskildes namn.

Riksdagen tycker att mer behöver göras för att försvåra för de kriminella och minska de skador som identitetsstölderna skapar. Därför anser riksdagen att regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal där de drabbade dels skulle kunna hitta information och dels skulle kunna spärra sina identitetsuppgifter.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om tvångsäktenskap och kontaktförbud.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om att driva frågan om att inrätta en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25, 2016-03-15

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder (JuU22)

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att börja driva frågan. Det i ett så kallat tillkännagivande.

En identitetskapning innebär en stor kränkning för den personliga integriteten och den drabbade tvingas dessutom ägna stora ansträngningar för att själv ordna upp i situationen. Det menar justitieutskottet, som pekar på att den drabbade måste spärra sina identitetsuppgifter hos i princip alla kreditupplysningsföretag. Detta för att skydda sig mot att någon tar lån i den enskildes namn.

Justitieutskottet tycker att mer behöver göras för att försvåra för de kriminella och minska de skador som identitetsstölderna skapar. Därför anser utskottet alltså att regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal. Där skulle de drabbade dels kunna hitta information och dels kunna spärra sina identitetsuppgifter.

Justitieutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till flera motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om tvångsäktenskap och kontaktförbud.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.