Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.