Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-27
Justering: 2007-04-19
Betänkande publicerat: 2007-04-25
Trycklov: 2007-04-20
Reservationer 27
Betänkande 2006/07:JuU10

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-16
4

Beslut

Beslut: 2007-05-16
35 förslagspunkter, 30 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Våldsbrott och brottsoffer - övergripande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju269 yrkande 1 och 2006/07:Ju274 yrkande 2.

2. Konsekvensbeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju312 yrkande 2.

Reservation 1 (v)

3. Skärpning av lagen om besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju221.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m760021
c24005
fp170011
kd17007
v31144
mp12007
Totalt149991487

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Elektronisk övervakning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 11 och 2006/07:Ju331.

Reservation 3 (s, mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m760021
c24005
fp180010
kd17007
v00184
mp01207
Totalt1351111885

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kommunarrest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju393.

6. Rätt att hämta tillhörigheter i skydd av polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju341 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

7. Andra förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju235, 2006/07:Ju375, 2006/07:Ju394 och 2006/07:So379 yrkande 16.

8. Livsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju341 yrkande 4.

Reservation 6 (s, v)

9. Polisens hot- och riskbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju381.

Reservation 7 (s)

10. Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju368 och 2006/07:Ju369.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m750022
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp12007
Totalt146117086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Handlingsplanen mot våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju280.

12. Utvärdering av kvinnofridsreformen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju203, 2006/07:Ju251, 2006/07:Ju345 yrkande 3, 2006/07:Ju351 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ju390 och 2006/07:A272 yrkande 4.

Reservation 9 (s)

13. Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 2.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s972031
m760021
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp12007
Totalt24420085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Äldre kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju223.

Reservation 11 (s, v, mp)

15. Barn som bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 12 och 2006/07:Ju344.

Reservation 12 (mp)

16. Handlingsprogram för stöd och hjälp åt HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 1.

Reservation 13 (v)

17. Våldsutsatta i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju316 yrkande 13.

Reservation 14 (mp)

18. Prostituerade män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju376 yrkande 3.

19. Företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju310 yrkande 5.

20. Familjevåldsenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju210, 2006/07:Ju321, 2006/07:Ju341 yrkande 6 och 2006/07:Ju371 yrkandena 3 och 4.

Reservation 15 (v)

21. Barnperspektiv på utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So267 yrkande 4.

Reservation 16 (s, v)

22. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju258, 2006/07:Ju261, 2006/07:Ju294, 2006/07:Ju318, 2006/07:Ju341 yrkande 11, 2006/07:Ju371 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju373.

Reservation 17 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s297031
m750022
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp11107
Totalt147116086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Polisens nationella handlingsplan för brottsofferarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju320.

24. Information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju269 yrkande 2 och 2006/07:Ju276.

Reservation 18 (s)

25. Information till offer för hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U294 yrkande 14.

Reservation 19 (s)

26. Kontaktperson för brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju341 yrkande 1.

Reservation 20 (v)

27. Brottsutredningsgarani

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju274 yrkandena 1 och 3.

28. Genomströmningstider i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju345 yrkande 1.

Reservation 21 (s, v)

29. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 9 och 2006/07:So379 yrkande 12.

Reservation 22 (mp)

30. Brottsskador som har uppkommit i arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju225.

31. Brottsskadeersättning när gärningsmannen är under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju312 yrkande 11.

Reservation 23 (v)

32. Haverikommission vid dödligt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 3, 2006/07:Ju380, 2006/07:Ju388 och 2006/07:So375 yrkande 5.

Reservation 24 (s, v)

33. Analys av skillnader mellan länen när det gäller polisanmälningar av våldsbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju306 yrkande 1 och 2006/07:Ju397 yrkande 1.

Reservation 25 (s, v, mp)

34. Undersökning av förekomsten av missförhållanden vid utredningar om övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju341 yrkande 10.

Reservation 26 (s, v)

35. Rapporten Mäns våldsutövande - barns upplevelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 7.

Reservation 27 (v)