Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1995-11-09
Betänkande 1995/96:UbU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-11-22
4

Beslut

Beslut: 1995-11-22

Protokoll med beslut