Vägväsende m.m.

Trafikutskottets betänkande 1990/91:TU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.