Vägen till nära-nollenergibyggnader

Civilutskottets bet 2011/12:CU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Vägen till nära-noll energibyggnader (CU27)

Civilutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en handlingsplan för Sveriges anpassning till ett EU-direktiv om fler energieffektiva hus, så kallade nära-nollenergibyggnader. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av hur antalet nära-nollenergibyggnader kan öka i Sverige.

Regeringen anser att kraven på energihushållning måste skärpas i förhållande till de byggregler som gäller i dag. Samtidigt anser regeringen att det i dag saknas tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till hur mycket kraven kan skärpas. För detta krävs flera utvärderingar av lågenergihus, demonstrationer av nya energieffektiva byggnader liksom ekonomiska analyser.

Civilutskottet instämmer i regeringens bedömningar och anser att handlingsplanen utgör ett första steg på vägen till nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Regeringens skrivelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-29
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
Reservationer 4
bet 2011/12:CU27

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10, 2012-04-26

Vägen till nära-noll energibyggnader (CU27)

Civilutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en handlingsplan för Sveriges anpassning till ett EU-direktiv om fler energieffektiva hus, så kallade nära-nollenergibyggnader. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av hur antalet nära-nollenergibyggnader kan öka i Sverige.

Regeringen anser att kraven på energihushållning måste skärpas i förhållande till de byggregler som gäller i dag. Samtidigt anser regeringen att det i dag saknas tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till hur mycket kraven kan skärpas. För detta krävs flera utvärderingar av lågenergihus, demonstrationer av nya energieffektiva byggnader liksom ekonomiska analyser.

Civilutskottet instämmer i regeringens bedömningar och anser att handlingsplanen utgör ett första steg på vägen till nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv. Civilutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-18
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handlingsplan för nära-nollenergibyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (båda SD),
2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1-8 och
2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
lägger skrivelse 2011/12:131 till handlingarna.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M100007
MP00223
FP21003
C21002
SD00190
V00190
KD17002
-0001
Totalt1591026028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag