Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Polisen får utvidgade möjligheter att avlägsna störande folksamlingar (JuU26)

De som är med i en folksamling som stör ordningen ska kunna avlägsnas av polisen längre sträckor och under längre tid än som hittills varit möjligt. Det kan vara i samband med fotbollsmatcher eller andra situationer där deltagare i en folksamling går till våldsamt angrepp mot personer eller egendom. Deltagarna kan då transporteras från platsen i inhyrda bussar. Polisen ska med de nya reglerna kunna göra ett så kallat utvidgat avlägsnande under vissa förutsättningar. Ett utvidgat avlägsnande får innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks upp till två timmar. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Polisen får utvidgade möjligheter att avlägsna störande folksamlingar (JuU26)

De som är med i en folksamling som stör ordningen ska kunna avlägsnas av polisen längre sträckor och under längre tid än som hittills varit möjligt. Det kan vara i samband med fotbollsmatcher eller andra situationer där deltagare i en folksamling går till våldsamt angrepp mot personer eller egendom. Polisen kan redan i dag under vissa förutsättningar avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Deltagarna kan då transporteras från platsen i inhyrda bussar. Polisen ska i framtiden kunna göra ett så kallat utvidgat avlägsnande om en åtgärd enligt nuvarande bestämmelser är otillräcklig. Ett utvidgat avlägsnande får innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks upp till två timmar. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2009. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.