Utvidgat avlägsnande vid ordningstörningar

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Polisen får utvidgade möjligheter att avlägsna störande folksamlingar (JuU26)

De som är med i en folksamling som stör ordningen ska kunna avlägsnas av polisen längre sträckor och under längre tid än som hittills varit möjligt. Det kan vara i samband med fotbollsmatcher eller andra situationer där deltagare i en folksamling går till våldsamt angrepp mot personer eller egendom. Deltagarna kan då transporteras från platsen i inhyrda bussar. Polisen ska med de nya reglerna kunna göra ett så kallat utvidgat avlägsnande under vissa förutsättningar. Ett utvidgat avlägsnande får innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks upp till två timmar. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-14
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-04-28
Trycklov: 2009-04-28
Reservationer 4
Betänkande 2008/09:JuU26

Polisen får utvidgade möjligheter att avlägsna störande folksamlingar (JuU26)

De som är med i en folksamling som stör ordningen ska kunna avlägsnas av polisen längre sträckor och under längre tid än som hittills varit möjligt. Det kan vara i samband med fotbollsmatcher eller andra situationer där deltagare i en folksamling går till våldsamt angrepp mot personer eller egendom. Polisen kan redan i dag under vissa förutsättningar avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Deltagarna kan då transporteras från platsen i inhyrda bussar. Polisen ska i framtiden kunna göra ett så kallat utvidgat avlägsnande om en åtgärd enligt nuvarande bestämmelser är otillräcklig. Ett utvidgat avlägsnande får innebära att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks upp till två timmar. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2009. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-06
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgat avlägsnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 13 c § regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:131 i denna del och avslår motionerna 2008/09:Ju17 yrkande 2 i denna del och 2008/09:Ju19 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m860011
c20009
fp24004
kd21003
v01804
mp01504
Totalt26234053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Översyn av 13 § polislagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju19 yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:131 i denna del.

4. Rätt till skadestånd vid avlägsnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju17 yrkande 1.

Reservation 3 (mp)

5. Ytterligare befogenheter för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju18.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m870010
c20009
fp23005
kd22002
v00184
mp00154
Totalt1531113352

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Avlägsnande av övriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju314.