Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8)

All avfallshantering som kan orsaka en förorening som är skadlig för människors hälsa kommer att bli straffbart. Det blir också straffbart med alla former av avfallshantering som kan skada djur, natur eller miljön.

I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. Men nu utökas alltså det straffbara området för den här typen av miljöbrott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att den svenska lagen kommer att stämma överens bättre med ett direktiv från EU.

De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8)

All avfallshantering som kan orsaka en förorening som är skadlig för människors hälsa kommer att bli straffbart framöver. Det blir också straffbart med alla former av avfallshantering som kan skada djur, natur eller miljön.

I dag är det bara ett brott när den skadliga avfallshanteringen handlar om förvaring eller borttagning av avfall. Men nu utökas alltså det straffbara området för den här typen av miljöbrott.

Förslaget innebär att den svenska lagen kommer att stämma överens bättre med ett direktiv från EU. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.