Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Utvecklingsplan för skolväsendet (UbU13)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse med utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1997-05-22
Betänkande 1996/97:UbU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-03
4

Beslut

Beslut: 1997-06-03

Protokoll med beslut