Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr. 102)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Positiv ekonomisk utveckling för kommuner och landsting (FiU26)

Regeringen har redovisat för riksdagen verksamheten och ekonomin i kommuner och landsting. Enligt redovisningen har den kommunala ekonomin stärkts. År 2005 förbättrades resultatet i kommuner och landsting till 12,7 miljarder kronor, vilket innebär att resultatet för sektorn som helhet har nått upp till en nivå i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 102 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-18
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 15
Betänkande 2005/06:FiU26

Alla beredningar i utskottet

2006-05-18, 2006-05-11

Positiv ekonomisk utveckling för kommuner och landsting (FiU26)

Regeringen har redovisat för riksdagen verksamheten och ekonomin i kommuner och landsting. Enligt redovisningen har den kommunala ekonomin stärkts. År 2005 förbättrades resultatet i kommuner och landsting till 12,7 miljarder kronor, vilket innebär att resultatet för sektorn som helhet har nått upp till en nivå i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi17 yrkandena 3 och 8 samt lägger skrivelse 2005/06:102 till handlingarna.

Reservation 1 (fp)

2. Ekonomiska förutsättningar för vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi15 yrkandena 3-5, 7-9 och 11, 2005/06:Fi16 yrkande 6 och 2005/06:Fi17 yrkande 6.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

3. Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi15 yrkandena 12-16.

Reservation 5 (kd)

4. Allmänna ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi15 yrkande 1, 2005/06:Fi16 yrkande 3 och 2005/06:Fi17 yrkandena 4 och 7.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

5. Finansieringsprincipen och kommunalt självstyre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 2 och
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkandena 1 och 8.

Reservation 9 (c, kd)

6. Kommunalekonomisk utjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi16 yrkande 4.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

7. Kommunala skattebaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi15 yrkande 6, 2005/06:Fi16 yrkande 2 och 2005/06:Fi17 yrkande 1.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

8. Kommunernas pensionsåtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 2.

Reservation 14 (fp)

9. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 10,
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 5 och
2005/06:Fi17 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 15 (m, c, kd)