Utvärdering av penningpolitiken

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Granskningen av den förda penningpolitiken bör stärkas. Det är viktigt att riksdagens och finansutskottets roll i granskningen förstärks och tydliggörs. Det konstaterar finansutskottet i sin behandling av utvärderingen av den svenska penningpolitiken. Professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin har gjort utvärderingen på uppdrag av utskottet. Riksdagen sade nej till två motioner om penningpolitiken och Riksbanken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-31
Justering: 2007-06-05
Betänkande publicerat: 2007-06-08
Trycklov: 2007-06-08
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2007-05-31, 2007-03-13

Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)

Granskningen av den förda penningpolitiken bör stärkas. Det är viktigt att riksdagens och finansutskottets roll i granskningen förstärks och tydliggörs. Det konstaterar finansutskottet i sin behandling av utvärderingen av den svenska penningpolitiken. Professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin har gjort utvärderingen på uppdrag av utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till två motioner om penningpolitiken och Riksbanken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-14
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna synpunkter på penningpolitiken 1995-2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi1 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m850012
c22007
fp20008
kd19005
v01804
mp13006
Totalt26518066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag