Utökat älvskydd

BoUs betänkande 1992/93:BoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till res.1, mom.2 i övrigt utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-02-25, 1993-02-23, 1993-02-18, 1993-02-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.