Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Sjukvårdspersonal blir skyldig att lämna ut uppgifter till Säpos personskydd (SoU11)

Personal inom hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter som Säkerhetspolisen (Säpo) behöver för att sköta personskyddet för den centrala statsledningen. Med den centrala statsledningen menas riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare. Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh tillsatte regeringen en utredning som såg över personskyddet för den centrala statsledningen. Den nya regeln börjar gälla den 1 april 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Sjukvårdspersonal blir skyldig att lämna ut uppgifter till Säpos personskydd (SoU11)

Personal inom hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter som Säkerhetspolisen (Säpo) behöver för att sköta personskyddet för den centrala statsledningen. Med den centrala statsledningen menas riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare. Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh tillsatte regeringen en utredning som såg över personskyddet för den centrala statsledningen. Den nya regeln börjar gälla den 1 april 2006. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.