Utländska förvärv av fast egendom

LUs betänkande 1992/93:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.