Utlämnande av körkort

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Postombud ska kunna lämna ut körkort (TU12)

Företag som bedriver postverksamhet och postombud ska kunna lämna ut körkort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får tala om hur det ska gå till när körkort lämnas ut och vilka företag som får göra det. De nya reglerna ska förenkla utlämnandet av körkort.

Den nya bestämmelserna ska gälla från den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-07
Trycklov: 2014-03-07
Betänkande 2013/14:TU12

Postombud ska kunna lämna ut körkort (TU12)

Företag som bedriver postverksamhet och postombud ska kunna lämna ut körkort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får tala om hur det ska gå till när körkort lämnas ut och vilka företag som får göra det. De nya reglerna ska förenkla utlämnandet av körkort.

Den nya bestämmelserna ska gälla från den 1 maj 2014. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i körkortslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:64.