Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Utskottets förslag

Finansutskottet säger ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Det ekonomiska läget har ljusnat något sedan regeringen lämnade sin budgetproposition i september. Men konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker med sjunkande sysselsättning och ökande arbetslöshet. I budgetpropostionen föreslås satsningar på cirka 32 miljarder kronor 2010. De innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
 • Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat stöd på 10 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att motverka den sjunkande sysselsättningen.
 • Cirka 1 miljard kronor satsas på den statliga infrastrukturen.
 • Totalt satsas 3,9 miljarder kronor för att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
 • Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
 • För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen som innebär ökade utgifter på 560 miljoner kronor. Cirka 1,15 miljarder kommer att avsättas till att sänka egenavgifterna.
 • Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks med 2,6 miljarder kronor.
 • Som ett led i att uppfylla Sveriges klimatmål satsas 200 miljoner kronor på klimatinvesteringar i utvecklingsländer 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Finansutskottet säger ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Det ekonomiska läget har ljusnat något sedan regeringen lämnade sin budgetproposition i september. Men konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker med sjunkande sysselsättning och ökande arbetslöshet. I budgetpropostionen föreslås satsningar på cirka 32 miljarder kronor 2010. De innebär bland annat följande:

 • Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
 • Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat stöd på 10 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att motverka den sjunkande sysselsättningen.
 • Cirka 1 miljard kronor satsas på den statliga infrastrukturen.
 • Totalt satsas 3,9 miljarder kronor för att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
 • Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
 • För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen som innebär ökade utgifter på 560 miljoner kronor. Cirka 1,15 miljarder kommer att avsättas till att sänka egenavgifterna.
 • Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks med 2,6 miljarder kronor.
 • Som ett led i att uppfylla Sveriges klimatmål satsas 200 miljoner kronor på klimatinvesteringar i utvecklingsländer 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.