Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2016

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

P-piller ska vara gratis om man är under 21 år

Riksdagen har sagt ja
till regeringens förslag
att p-piller ska vara gratis
för personer under 21 år.

Riksdagens sa även ja till
regeringens förslag om
hur statens pengar
för hälso-vård
och sjuk-vård
ska användas.

Mest pengar går till
att ge pengar till
de som har en funktions-nedsättning
och som behöver
anlita personliga assistenter.

Det kallas assistans-ersättning.

Riksdagen har också bestämt
att staten ska kunna ge
olika belopp
i assistans-ersättning
per timme.

De nya reglerna börjar att gälla den 1 januari 2017.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2017. Totalt fördelas cirka 68,5 miljarder kronor till olika anslag. Mest pengar går till assistansersättning och läkemedelsförmåner. Assistansersättning tilldelas 25,9 miljarder och läkemedelsförmåner 24 miljarder.

Riksdagen sa också ja till följande förslag från regeringen:

  • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, så som exempelvis p-piller, ska vara gratis för unga under 21 år.
  • Regeringen ska kunna bestämma olika belopp som assistansersättning. I dag finns bara ett schablonbelopp som ersättning per timme vid assistansersättning.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2017. Totalt fördelas cirka 68,5 miljarder kronor till olika anslag. Mest pengar går till assistansersättning och läkemedelsförmåner. Assistansersättning tilldelas 25,9 miljarder och läkemedelsförmåner 24 miljarder.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till följande förslag från regeringen:

  • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna, så som exempelvis p-piller, ska vara gratis för unga under 21 år.
  • Regeringen ska kunna bestämma olika belopp som assistansersättning. I dag finns bara ett schablonbelopp som ersättning per timme vid assistansersättning.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.