Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2011

Beslut

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2012. De största anslagen går till läkemedelsförmåner, statlig assistansersättning och tandvårdsförmåner.

Riksdagen beslutade också att höja högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod och för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Beloppen inom högkostnadstrappan för läkemedel höjs proportionerligt lika mycket. Lagändringarna gäller från den 1 januari 2012. Riksdagen sa även här ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-08
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-06
Trycklov: 2011-12-06
Reservationer 21
Betänkande 2011/12:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 60,1 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2012. De största anslagen går till läkemedelsförmåner, statlig assistansersättning och tandvårdsförmåner.

Regeringen föreslår också att högkostnadsskyddet höjs. Högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården ska höjas från 900 kronor till 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod och för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Beloppen inom högkostnadstrappan för läkemedel höjs proportionerligt lika mycket. Lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2012. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja även till dessa förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-15
4

Beslut

Beslut: 2011-12-19
26 förslagspunkter, 21 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
2) lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
b) Bemyndiganden
1) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov om framtida anslag på högst 21 000 000 kr 2013-2017.
2) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 470 000 000 kr 2013-2015.
3) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kr 2013-2015.
c) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 9 punkterna 1-6 och avslår motionerna
2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 13,
2011/12:Sf273 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:So261 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD),
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:So458 av Marianne Berg m.fl. (V),
2011/12:So489 av Eva Olofsson m.fl. (V),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 1-4,
2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 8,
2011/12:So567 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 9 och 13,
2011/12:So570 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 6 och 17,
2011/12:So611 av Carina Herrstedt (SD),
2011/12:So617 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD),
2011/12:So619 av Agneta Luttropp m.fl. (MP),
2011/12:So621 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:So623 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD),
2011/12:So639 av Per Ramhorn och Josef Fransson (båda SD),
2011/12:So640 av Per Ramhorn och Björn Söder (båda SD),
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 16,
2011/12:So660 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och
2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. (V).

2. Tandvård för personer upp till 24 års ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So547 yrkande 2.

3. Speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So254 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:So266 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2011/12:So362 av Liselott Hagberg (FP),
2011/12:So509 av Anna Wallén (S),
2011/12:So564 av Annika Qarlsson och Karin Nilsson (båda C) yrkande 2,
2011/12:So578 av Finn Bengtsson och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda M) och
2011/12:So654 av Carina Herrstedt (SD).

4. Insulinpumpar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So244 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:So533 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M) och
2011/12:So627 av Pia Nilsson m.fl. (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

5. Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So287 av Ann-Britt Åsebol och Johan Johansson (båda M),
2011/12:So416 av Annika Qarlsson (C),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 14,
2011/12:So570 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:So599 av Fredrik Schulte (M) och
2011/12:So602 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP24010
FP23001
C22001
SD19000
V00181
KD18001
-0001
Totalt2051021923

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Folkhälsokommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So283 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S),
2011/12:So453 av Matilda Ernkrans och Eva-Lena Jansson (båda S),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 31 och
2011/12:So541 av Håkan Bergman och Louise Malmström (båda S).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP12400
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt182143024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Rett Center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So296 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (båda MP),
2011/12:So488 av Eva Olofsson (V),
2011/12:So505 av Per Svedberg (S) och
2011/12:So618 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

8. Alternativ användning av kömiljarden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So516 av Isak From m.fl. (S).

9. Ökat antal vårdplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So385 av Lars-Axel Nordell och Emma Henriksson (båda KD).

10. Screeningprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So212 av Hans Hoff (S),
2011/12:So249 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So260 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2011/12:So375 av Hans Olsson m.fl. (S),
2011/12:So499 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:So564 av Annika Qarlsson och Karin Nilsson (båda C) yrkande 1 och
2011/12:So622 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010110
M95048
MP00250
FP22011
C21011
SD01900
V00181
KD17011
-0001
Totalt1561915123

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Centrum för palliativ medicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So252 av Anders Andersson (KD) yrkande 2.

12. Villkor för blivande specialistsjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So572 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2.

13. Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So400 av Hannah Bergstedt m.fl. (S),
2011/12:So478 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 4 och 5,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 24 och
2011/12:So653 av Fredrick Federley (C).

Reservation 7 (S, MP, V)

14. Systembolagets CSR-arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So332 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkandena 1-4 och
2011/12:So513 av Berit Högman och Eva-Lena Jansson (båda S).

Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1002010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt28145023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Bidrag till handikapporganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So480 av Christer Adelsbo m.fl. (S).

Reservation 9 (S, MP, V)

16. Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So297 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-4,
2011/12:So349 av Helén Pettersson i Umeå (S) och
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (V)

17. Teckentolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So223 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 13 (S, MP)

18. Servicehundar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So511 av Carina Adolfsson Elgestam (S).

Reservation 14 (S, V)

19. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So314 av Gustav Nilsson (M),
2011/12:So523 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2011/12:So576 av Karin Nilsson och Helena Lindahl (båda C).

20. Anhörigstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So226 av Billy Gustafsson (S),
2011/12:So328 av Gustav Nilsson och Marianne Kierkemann (båda M),
2011/12:So443 av Emma Henriksson och Annika Eclund (båda KD) och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 24 och 25.

Reservation 15 (S, MP)
Reservation 16 (V)

21. Boende för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So265 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S),
2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 1 och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

Reservation 17 (S, MP)
Reservation 18 (V)

22. Centrum för barnfrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So473 av Carina Ohlsson m.fl. (S) och
2011/12:So585 av Solveig Zander (C).

Reservation 19 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt181145023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Ekonomiskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sk356 av Tomas Tobé (M) yrkande 2 och
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 50.

Reservation 20 (S)

24. Bemötande och stöd till våldsutsatta hbt-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 21 (S, V)

25. Vistelsebegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So355 av Yilmaz Kerimo (S).

26. Parbogaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So207 av Hans Hoff (S),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 45 och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 11.