Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 1999/2000:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1999

Beslut

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 25 362 miljoner kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för år 2000. Riksdagen godkände även regeringens förslag till principer för ett nytt avgiftssystem för den statliga läkemedelskontrollen samt struktur för det nationella stödet till utvecklingsarbete inom vården och omsorgen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 25 362 miljoner kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för år 2000. Riksdagen föreslås även godkänna regeringens förslag till principer för ett nytt avgiftssystem för den statliga läkemedelskontrollen samt struktur för det nationella stödet till utvecklingsarbete inom vården och omsorgen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.