Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till migration (SfU4)

Drygt 15,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet migration. Mest pengar, 8,1 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande, vilket är en minskning för den posten med drygt 15 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2017. Migrationsverket får drygt 5,3 miljarder kronor. Knappt 960 miljoner går till domstolsprövning i utlänningsmål. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-04
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:SfU4

Pengar till migration (SfU4)

Drygt 15,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet migration. Mest pengar, 8,1 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande, vilket är en minskning för den posten med drygt 15 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2017. Migrationsverket får drygt 5,3 miljarder kronor. Knappt 960 miljoner går till domstolsprövning i utlänningsmål. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-07
Debatt i kammaren: 2017-12-08
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:1329 av Edward Riedl (M),

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 25, 26, 39, 40 och 47,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 9, 15, 16, 19-21 och 41,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD),

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:3688 av Johanna Jönsson m.fl. (C),

2017/18:3804 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) och

2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 7 0 62 14
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 1 1 0 3
Totalt 141 39 107 62