Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Pengar till migration (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 9,9 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2014. Merparten av pengarna går till ersättningar och bostadskostnader (4,9 miljarder kronor) och till Migrationsverket (3,2 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till migration (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 9,9 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2014. Merparten av pengarna går till ersättningar och bostadskostnader (4,9 miljarder kronor) och till Migrationsverket (3,2 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.