Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2007

Beslut

Pengar till migrationspolitiken (SfU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-01
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-12-06
Trycklov: 2007-12-06
Reservationer 16
Betänkande 2007/08:SfU2

Anslag till migrationspolitiken (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-13
4

Beslut

Beslut: 2007-12-13
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkandena 8, 11, 18 och 21, 2007/08:Sf250 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sf275, 2007/08:Sf315 yrkandena 1-4 och 6 samt 2007/08:Sf344 yrkandena 23 och 28 i denna del.

2. Handläggningstider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 30, 2007/08:Sf335 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Sf344 yrkande 3 och 2007/08:Sf348 yrkande 13.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1727833
m800116
c22007
fp180010
kd18015
v00175
mp01306
Totalt155159782

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utbildning om könsrelaterad förföljelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkandena 2 och 3, 2007/08:Sf277 yrkande 19 och 2007/08:Sf344 yrkande 2.

Reservation 4 (s, v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m810016
c22007
fp180010
kd19005
v01705
mp00136
Totalt1401151381

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Migrationsverkets uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf318.

5. Boende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C300 yrkande 6, 2007/08:Sf205, 2007/08:Sf249 yrkandena 9 och 10, 2007/08:Sf335 yrkande 1, 2007/08:Sf340, 2007/08:Sf344 yrkandena 27 och 30, 2007/08:Sf348 yrkandena 12, 14 och 15 samt 2007/08:A405 yrkande 3.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m810016
c21008
fp180010
kd19005
v00175
mp00136
Totalt139963084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Hälso- och sjukvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf231, 2007/08:Sf240, 2007/08:Sf249 yrkandena 17, 19, 20 och 22, 2007/08:Sf250 yrkandena 3-5, 2007/08:Sf335 yrkande 6 och 2007/08:Sf341.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s009535
m790117
c22007
fp180010
kd17016
v01705
mp12016
Totalt148179886

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Asylsökande barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 yrkande 13, 2007/08:Sf250 yrkande 6, 2007/08:Sf335 yrkande 5 och 2007/08:Sf344 yrkande 28 i denna del.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m810016
c22007
fp180010
kd19005
v01705
mp01306
Totalt140128081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kvotflyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 33, 35 och 36,
2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 6 och
2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 12 (s)
Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m820015
c22007
fp180010
kd19005
v00175
mp00136
Totalt141983080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Förordnande av offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkande 39, 2007/08:Sf315 yrkande 5 och 2007/08:Sf344 yrkande 9.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

10. Kostnader för avvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf202.