Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Knappt 2,4 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, knappt 1,7 miljarder kronor. Drygt 193 miljoner kronor går till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet och drygt 174 miljoner går till samarbete inom Östersjöregionen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: a) Bifaller proposition 2018/19:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna b) Bifaller proposition 2018/19:1 utgiftsområde 5 punkt 2
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Betänkande 2018/19:UU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06, 2018-12-04

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Knappt 2,4 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet internationell samverkan. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, knappt 1,7 miljarder kronor. Drygt 193 miljoner kronor går till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet och drygt 174 miljoner går till samarbete inom Östersjöregionen. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar ramanslagen för budgetåret 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna

2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD),

2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 20 samt

2018/19:2976 av Fredrik Malm m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 5 punkt 2.