Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2008

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,6 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2009. De största anslagen går till polisen (knappt 17, 5 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,3 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,4 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,6 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2009. De största anslagen går till polisen (knappt 17, 5 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,3 miljarder kronor) och Kriminalvården (drygt 6,4 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.