Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till rättsväsendet för 2004. Totalt fördelas 26,5 miljarder kronor. De största anslagen är polisorganisationen, 14,7 miljarder kronor, följt av kriminalvården, 4,8 miljarder kronor, och domstolsväsendet, 3,9 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag till rättsväsendet för 2004. Totalt fördelas 26,5 miljarder kronor. De största anslagen är polisorganisationen, 14,7 miljarder kronor, följt av kriminalvården, 4,8 miljarder kronor, och domstolsväsendet, 3,9 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.