Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (drygt 16,7 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 6,1 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (drygt 16,7 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 6,1 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.