Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (drygt 16,7 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 6,1 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

86 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-09
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-01
Trycklov: 2006-12-01
Reservationer 8
Betänkande 2006/07:JuU1

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (drygt 16,7 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 6,1 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-13
4

Beslut

Beslut: 2006-12-13
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 4 punkt 3 och avslår motionerna 2006/07:Ju262 yrkande 1, 2006/07:Ju340 och 2006/07:Ju372 yrkandena 1-3, 7, 9, 14 och 16.

2. Kompetens och bemötandefrågor inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 18 och 19, 2006/07:Ju224, 2006/07:Ju252, 2006/07:Ju307, 2006/07:Ju312 yrkande 12, 2006/07:Ju313 yrkandena 4-6, 2006/07:Ju314 yrkande 1, 2006/07:Ju316 yrkandena 6 och 7, 2006/07:Ju341 yrkande 5, 2006/07:Ju343 yrkande 9, 2006/07:Ju348, 2006/07:Ju367 yrkandena 2, 7 och 8, 2006/07:Ju372 yrkande 10, 2006/07:Ju382, 2006/07:Ju398, 2006/07:Ju402, 2006/07:C206 yrkande 5, 2006/07:U294 yrkandena 13 och 17, 2006/07:Sf223 yrkande 14, 2006/07:So312 yrkande 3, 2006/07:So463 yrkandena 10, 14 och 15, 2006/07:MJ334 yrkande 1 och 2006/07:A270 yrkande 50.

3. Prioritering av ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju216.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c26003
fp20008
kd20004
v01804
mp01414
Totalt153142153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Prioritering av våldsbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju306 yrkande 2.

5. Prioritering av mäns våld mot kvinnor samt hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 6.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m870010
c26003
fp20008
kd20004
v01804
mp01603
Totalt26234053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Övriga prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju244 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ju247, 2006/07:Ju281 yrkandena 2 och 3, 2006/07:Ju295, 2006/07:Ju297, 2006/07:Ju302, 2006/07:Ju316 yrkande 3, 2006/07:Ju339, 2006/07:Ju367 yrkandena 9 och 10, 2006/07:Ju372 yrkande 8, 2006/07:Ju376 yrkande 2, 2006/07:Ju391, 2006/07:Ju395, 2006/07:U294 yrkande 16, 2006/07:T356 yrkande 5, 2006/07:T358 yrkande 7 och 2006/07:N297 yrkande 1.

7. Resursfördelning inom polisen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju209, 2006/07:Ju213, 2006/07:Ju231 yrkande 1, 2006/07:Ju267, 2006/07:Ju301, 2006/07:Ju310 yrkandena 1 och 3, 2006/07:Ju343 yrkande 1, 2006/07:Ju355, 2006/07:Ju359, 2006/07:So311 yrkande 8 och 2006/07:N202 yrkande 3.

Reservation 3 (v)

8. Polisförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju201, 2006/07:Ju215, 2006/07:Ju231 yrkande 2, 2006/07:Ju232, 2006/07:Ju234, 2006/07:Ju241, 2006/07:Ju270, 2006/07:Ju278, 2006/07:Ju286, 2006/07:Ju309, 2006/07:Ju310 yrkande 2, 2006/07:Ju319, 2006/07:Ju326, 2006/07:Ju354, 2006/07:Ju358, 2006/07:Ju365, 2006/07:Ju370, 2006/07:Ju384 och 2006/07:Ju400.

9. Ekobrottsmyndighetens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju254 yrkande 1, 2006/07:Ju266 och 2006/07:Ju361 i denna del.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c25013
fp20008
kd20004
v01174
mp30133
Totalt1551113152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Videokonferens i domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
a) lag om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
b) lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång,
c) lag om ändring i lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 4 punkt 2 och bifaller delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 4 punkt 1.

11. Domstolsverkets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju243.

12. Domstolsorganisationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju207, 2006/07:Ju238 yrkande 1, 2006/07:Ju277, 2006/07:Ju300, 2006/07:Ju332, 2006/07:Ju366 och 2006/07:Ju396.

13. Ersättning till nämndemännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju338 yrkande 3.

14. Häktesfilial i Hudiksvall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju236 yrkandena 1 och 2.

15. Utredning om arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A319 yrkande 5.

16. Utvärdering av rättshjälpslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju317, 2006/07:Ju357, 2006/07:Ju372 yrkandena 17 och 18, 2006/07:Ju401, 2006/07:U232 yrkande 6, 2006/07:U265 yrkande 2 och 2006/07:N297 yrkande 12.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c26003
fp20008
kd20004
v00184
mp00163
Totalt1531103452

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag