Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 december 2021

Nästa händelse: Beredning 30 november 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-11