Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Justering 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
bet 2019/20:SkU1
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04