Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2013

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.