Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Avgiften till EU (FiU5)

Avgiften till EU 2007 kommer att uppgå till drygt 28,9 miljarder kronor 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-01
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-13
Trycklov: 2006-12-12
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:FiU5

Avgiften till EU (FiU5)

Regeringen har föreslagit att avgiften till EU 2007 ska uppgå till drygt 28,9 miljarder kronor 2007. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 27 under 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen i enlighet med bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för 2007 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

3. Genderbudgetering inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi203.

4. Sveriges kostnader för EU-medlemskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi252.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp01603
Totalt27833038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag