Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att anslagen för 2007 under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna ska uppgå till cirka 72,8 miljarder kronor. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Två motionsförslag avvisades med hänvisning till pågående utredningar. Det ena förslaget handlade om kommunalekonomisk utjämning och det andra om finansieringen av kommunernas insatser för personer med funktionshinder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag till samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-01
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-13
Trycklov: 2006-12-12
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:FiU3

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att anslagen för 2007 under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna ska uppgå till drygt 72,8 miljarder kronor. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Två motionsförslag avvisas med hänvisning till pågående utredningar. Det ena förslaget handlar om kommunalekonomisk utjämning och det andra om finansieringen av kommunernas insatser för personer med funktionshinder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2007 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2007 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 61,
2006/07:Fi258 av Lars Ohly m.fl. (v) och
2006/07:Fi272 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c23015
fp23005
kd19005
v01165
mp2926
Totalt1601291941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommunalekonomisk utjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi226 av Karl Sigfrid m.fl. (m).

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp01603
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi250 av Lennart Axelsson m.fl. (s).