Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Riksdagen ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den största delen av anslaget går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Riksdagen sade ja till att 893 miljoner går till Rikstrafiken. Dessutom ska 130 miljoner gå till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster. För att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet vill riksdagen avsätta 400 miljoner kronor till Posten AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-18, 2005-10-25, 2005-11-08, 2005-11-15

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Utskottet ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den största delen av anslaget går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Utskottet vill att riksdagen säger ja till att 893 miljoner går till Rikstrafiken. Dessutom ska 130 miljoner gå till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster. För att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet vill utskottet att riksdagen avsätter 400 miljoner kronor till Posten AB.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.