Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2003

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 28,5 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2004. Största delen, 24 miljarder kronor, går till underhåll och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket ökar därmed med 1,5 miljarder kronor jämfört med år 2003. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor. Ett nytt anslag får 192 miljoner kronor till ett nytt gemensamt system för radiokommunikation för polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård med flera. Riksdagen godkände också en investeringsplan för det nya radiokommunikationssystemet på drygt 2 miljarder kronor för perioden 2004-2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-10-16, 2003-10-21, 2003-10-28, 2003-10-30, 2003-11-11

Anslag till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 28,5 miljarder kronor i anslag till kommunikationer för 2004. Största delen, 24 miljarder kronor, går till underhåll och investeringar i vägar och järnväg. Anslaget till Banverket ökar därmed med 1,5 miljarder kronor jämfört med år 2003. Anslagen till väghållning och statsbidrag på vägområdet höjs med sammanlagt 1 miljard kronor. Ett nytt anslag får 192 miljoner kronor till ett nytt gemensamt system för radiokommunikation för polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård med flera. Utskottet föreslår att riksdagen också godkänner en investeringsplan för det nya radiokommunikationssystemet på drygt 2 miljarder kronor för perioden 2004-2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.