Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2014. Pengarna går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och olika insatser för att främja produktion av förnybar energi. Riksdagen godkände även Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2014-2016 och finansiella befogenheter för 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2014. Pengarna går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och olika insatser för att främja produktion av förnybar energi. Riksdagen föreslås även godkänna Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2014-2016 och finansiella befogenheter för 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.