Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,9 miljarder kronor i anslag till energiområdet för 2011. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät godkände riksdagen regeringens förslag till investeringsplan för perioden 2011-2013 och till finansiella befogenheter för 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,9 miljarder kronor i anslag till energiområdet för 2011. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät föreslår utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för perioden 2011-2013 och till finansiella befogenheter för 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.