Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Anslag på energiområdet (NU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2006. Riksdagen godkände också regeringens förslag till investeringsplan för Svenska kraftnät för perioden 2006-2008 och gav regeringen möjlighet att för 2006 ge Svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslagits i budgetpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-20, 2005-10-27

Anslag på energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2006. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Svenska kraftnät för perioden 2006-2008 och ger regeringen möjlighet att för 2006 ge Svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslagits i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.