Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Stöd för regeringens förslag inom området energi (NU3)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet energi. Riksdagen godkänner regeringens förslag om fortsatt stöd till solvärme under åren 2005-2007. Vidare säger riksdagen ja till regeringens förslag till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007, inklusive investering i en planerad likströmskabel mellan Sverige och Finland. Riksdagen godkänner ett vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel. Förslaget innebär att användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige från och med 2005 ska utgöra minst tre procent av den totala användningen. Riksdagen stöder även regeringens förslag om mål för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositionen, avslag motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-28
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-07
Trycklov: 2004-12-01
Reservationer 30
Betänkande 2004/05:NU3

Stöd för regeringens förslag inom området energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet energi. Utskottet godkänner regeringens förslag om fortsatt stöd till solvärme under åren 2005-2007. Vidare säger utskottet ja till regeringens förslag till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007, inklusive investering i en planerad likströmskabel mellan Sverige och Finland. Utskottet vill att riksdagen godkänner ett vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel. Förslaget innebär att användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige från och med 2005 ska utgöra minst tre procent av den totala användningen. Utskottet stöder även regeringens förslag om mål för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-09
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av energipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U311 yrkandena 20 och 21, 2004/05:MJ368 yrkandena 1, 6 och 7, 2004/05:MJ498 yrkandena 7 och 8, 2004/05:N220, 2004/05:N262, 2004/05:N273, 2004/05:N283, 2004/05:N296 yrkandena 1-3, 2004/05:N298 yrkandena 2-4 och 8, 2004/05:N307 yrkandena 4 och 16, 2004/05:N309 yrkande 1, 2004/05:N312, 2004/05:N337, 2004/05:N348 yrkandena 4 och 11, 2004/05:N355 yrkande 1, 2004/05:N376, 2004/05:N377, 2004/05:N405 yrkandena 1, 3, 9 och 16, 2004/05:N410 yrkandena 1, 2, 7, 10, 11 och 17, 2004/05:N413 yrkande 10, 2004/05:N414 yrkande 11 och 2004/05:N421.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05104
c20002
fp04008
kd02904
v25004
mp00152
-0000
Totalt1801201534

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkt 1 och avslår motion 2004/05:N375 yrkande 1.

Reservation 3 (m, fp)

3. Mål för insatser kring forskning, utveckling och demonstration på energiområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkt 2 och avslår motion 2004/05:N375 yrkandena 2, 3 och 5.

Reservation 4 (m, fp, kd)

4. Avvecklingen av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ66 yrkande 6, 2004/05:N242 yrkande 5 i denna del, 2004/05:N276 yrkande 1, 2004/05:N307 yrkande 9, 2004/05:N309 yrkandena 3-5, 2004/05:N348 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N405 yrkandena 12 och 13, 2004/05:N410 yrkande 3, 2004/05:N415 yrkande 1 i denna del och 2004/05:N420 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 5 (m, fp, kd)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1331010
m05104
c20002
fp04008
kd02904
v24005
mp10142
-0000
Totalt1791211435

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Folkomröstning rörande kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K294 och 2004/05:K341.

Reservation 7 (m, fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1331010
m03484
c20002
fp300108
kd02904
v25004
mp00152
-0000
Totalt209337334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Förbudet mot uppförande av kärnkraftsreaktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ66 yrkande 5 i denna del, 2004/05:N242 yrkande 5 i denna del, 2004/05:N309 yrkande 6 och 2004/05:N405 yrkande 14.

Reservation 10 (m, fp)

7. Förbudet mot vissa förberedande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ66 yrkande 5 i denna del, 2004/05:N203, 2004/05:N251, 2004/05:N309 yrkande 7, 2004/05:N405 yrkande 15, 2004/05:N410 yrkande 19, 2004/05:N415 yrkande 1 i denna del och 2004/05:N420 yrkande 3.

Reservation 11 (m, fp, kd)

8. Vissa övriga frågor rörande kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N309 yrkande 8 och 2004/05:N425.

Reservation 12 (m, fp, kd)

9. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N360 och 2004/05:N450.

Reservation 13 (m, fp, kd)
Reservation 14 (mp)

10. Naturgas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N259 yrkande 1, 2004/05:N265 yrkande 1, 2004/05:N275 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:N287, 2004/05:N288, 2004/05:N302 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N307 yrkandena 1 och 3, 2004/05:N328, 2004/05:N348 yrkande 5, 2004/05:N405 yrkande 11, 2004/05:N427 yrkande 1 och 2004/05:N449.

Reservation 15 (m, fp, kd)
Reservation 16 (mp)

11. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N214 yrkandena 1 och 2, 2004/05:N250, 2004/05:N329, 2004/05:N348 yrkandena 9 och 10, 2004/05:N380 och 2004/05:N390 yrkandena 1, 2, 6 och 7.

Reservation 17 (m, fp)
Reservation 18 (mp)

12. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N299 och 2004/05:N307 yrkande 7.

Reservation 19 (m, fp, mp)

13. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N298 yrkande 1, 2004/05:N307 yrkandena 14 och 15 samt 2004/05:N441.

Reservation 20 (m, fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (mp)

14. Värmepumpar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N322 och 2004/05:N347 yrkande 1.

Reservation 23 (m, fp)
Reservation 24 (mp)

15. Etanolproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ370 yrkande 8, 2004/05:N243 och 2004/05:N363 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (m, fp)
Reservation 26 (c)
Reservation 27 (mp)

16. Statens energimyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N307 yrkande 17, 2004/05:N375 yrkande 4 och 2004/05:N405 yrkande 10.

Reservation 28 (m, fp, kd)
Reservation 29 (mp)

17. Svenska kraftnäts investeringsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkt 9 och avslår motionerna 2004/05:N307 yrkande 10, 2004/05:N350 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:N389.

Reservation 30 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m51004
c20002
fp40008
kd29004
v23114
mp01502
-0000
Totalt29816134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Svenska kraftnäts finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkt 10.

19. Avgifter inom Svenska kraftnäts verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkt 11.

20. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 21 punkterna 3-8 och 12 samt avslår motionerna 2004/05:N309 yrkande 13, 2004/05:N365 yrkandena 1-7, 2004/05:N375 yrkandena 6-9, 2004/05:N410 yrkande 22 och 2004/05:Bo276 yrkande 4.