Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Stöd för regeringens förslag inom området energi (NU3)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet energi. Riksdagen godkänner regeringens förslag om fortsatt stöd till solvärme under åren 2005-2007. Vidare säger riksdagen ja till regeringens förslag till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007, inklusive investering i en planerad likströmskabel mellan Sverige och Finland. Riksdagen godkänner ett vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel. Förslaget innebär att användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige från och med 2005 ska utgöra minst tre procent av den totala användningen. Riksdagen stöder även regeringens förslag om mål för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositionen, avslag motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Stöd för regeringens förslag inom området energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet energi. Utskottet godkänner regeringens förslag om fortsatt stöd till solvärme under åren 2005-2007. Vidare säger utskottet ja till regeringens förslag till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2005-2007, inklusive investering i en planerad likströmskabel mellan Sverige och Finland. Utskottet vill att riksdagen godkänner ett vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel. Förslaget innebär att användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige från och med 2005 ska utgöra minst tre procent av den totala användningen. Utskottet stöder även regeringens förslag om mål för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.