Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2021

Nästa händelse: Beredning 7 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-30