Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,23 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik för 2014. Mest pengar går till Lantmäteriet (496 miljoner kronor), Boverket (234 miljoner kronor) och Konsumentverket (125 miljoner kronor). Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bostadspolitik och konsumentpolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07, 2013-11-12

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,23 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik för 2014. Mest pengar går till Lantmäteriet (496 miljoner kronor), Boverket (234 miljoner kronor) och Konsumentverket (125 miljoner kronor). Utskottet förslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om bostadspolitik och konsumentpolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.